Produkter

Våra elutombordare är huvudprodukten.

De lämpar sig framförallt till:
• Lättplanande båtar i aluminium
• Långsamma båtar, snipor, segelbåtar
• Båtar placerade i hamnar med eluttag på bryggan
• Båtar som förvaras hemma och trailas till vattnet

Vi säljer också annat som behövs för applikationen: