Tekniska data

Olika alternativ och tillbehör:
Rigglängd: Lång xx00_Lx / Kort xx00_Sx
Rorkult:
Med rorkult xx00_xW då ingår display på motor & styrknappar på rorkult
Utan rorkult xx00_xL då ingår display & styrknappar monterade i separat låda
Styrkit rattstyrning ROD
Enspaksreglage THROTTLE

Ingår som standard:
– Två stycken fjärrkontroller som fungerar som stöldskydd
– Propeller i rostfritt stål
– Anslutningskabel fast i motorn med laddkontakt i andra änden
– Anslutningskabel med laddkontakt i ena änden och batteripolskor i andra

Detaljerad information för montage och underhåll finns i manualen:
SlutaTanka manual Karvin