Bidrag till elutombordare

Sveriges Riksdag beslutade 180628 att bidrag till privatpersoner för inköp av elfordon också ska gälla kraftigare elutombordsmotorer. Naturvårdsverket fördelar bidraget och räknar med att det ska bli ansökningsbart från och med 16 juli. Bidraget gäller privatpersoner och motorerna ska ha en effekt av minst 1000W. Bidrag utgår med 25%, dock max 10.000 kronor.
Mer detaljerad information hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Alla Karvin motorer vi marknadsför uppfyller kraven :

  • Effekt över 1000W
  • CE-märkta
  • Unika serienummer